[1]
Revshenova, M. , Bidaibekov, E. , Kornilov, V., Kamalova, G., Shekerbekova, S. , Gulzhan, S. and Sabrayev, K. 2021. Professional competence development when teaching computational informatics. Cypriot Journal of Educational Sciences. 16, 5 (Oct. 2021), 2575–2585. DOI:https://doi.org/10.18844/cjes.v16i5.6360.