Gender differences in computer-related achievement, anxiety and attitude: A meta-analysis in Turkey sample

Main Article Content

Esad Esgin
Mehmet Elibol
Muhammed Daglı

Abstract

The aim of this study is to analyze the gender differences on computer-related achievement, anxiety and attitude in Turkey sample. With an aim to combine the results obtained from the independent studies conducted on computer achievement, computer anxiety and computer-related attitude; three different meta-analysis studies were conducted. Various criteria were used in order to determine which studies were going to be included in meta-analysis. Within this context, both Turkish and English studies conducted during 2000-2014 were analyzed; 16 studies on achievement, 17 studies on anxiety and 30 studies on attitude from Turkey sample containing sample size, standard deviation and average values were included in the research. The studies containing the relevant data were analyzed with random effects model. As result of the study, effect size of gender differences for computer achievement, computer anxiety and computer-related attitude were found as 0.012, 0.237 and 0.114 respectively. The values obtained were evaluated according to the classification made by Thalheimer and Cook [30], it was detected that effect sizes regarding gender differences for computer achievement and computer-related attitude were negligible but effect sizes regarding gender differences for computer anxiety were small in favor of male individuals. Consequently, it was determined that there was no difference in computer achievement and computer-related attitude of male and female individuals and the anxiety levels of females are higher than the anxiety levels of males.

 

Keywords: computer achievement, computer anxiety, computer-related attitude, gender differences, meta-analysis

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Esgin, E., Elibol, M., & Daglı, M. (2016). Gender differences in computer-related achievement, anxiety and attitude: A meta-analysis in Turkey sample. Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research, 6(1), 02–09. https://doi.org/10.18844/gjcs.v6i1.1208
Section
Articles

References

Alkan, C. (1986). Bilgisayarların Egitimde Kullanimi. Egitim ve Bilim, 11(62), 9-15, October.

Baser, M. (2013). Attitude, Gender and Achievement in Computer Programming. Middle-East Journal of Scientific Research, 14(2), 248-255.

Birisci, S., Metin, M., & Demiryurek, G. (2011). İlkogretim ogretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yonelik tutumlarının incelenmesi: (Artvin ili ornegi). Egitim Teknolojileri Arastırmaları Dergisi, 2(4).

Brosnan, M., & Lee, W. (1998). A cross-cultural comparison of gender differences in computer attitudes and anxieties: The United Kingdom and Hong Kong. Computers in Human Behavior, 14(4), 559-577.

Camnalbur, M., & Erdogan, Y. (2008). A meta analysis on the effectiveness of computer-assisted instruction:Turkey sample. Educational Sciences:Theory & Practice, 8(2), 497-505.

Çevik, V., & Baloglu, M. (2007). Okul yoneticilerinin bilgisayar kaygisi duzeylerinin çesitli degiskenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 52, 547-568.

Deniz, L., (2000). Ogretmen Adaylarinin Bilgisayar Yasantilari ve Bilgisayar Tutumlari, Marmara Universitesi Ataturk Egitim Fakultesi Egitim Bilimleri Dergisi, 12, 135-166.

Dinçer, S. (2014). Egitim Bilimlerinde Uygulamali Meta- Analiz. Pegem Akademi, Ankara, ISBN: 978-605-364-844-4.

Ergene, T. (2003). Sınav kaygisini azaltma programlarinin etkililigi: Bir meta analiz calismasi. VII. Ulusal Psikolojik Danısma ve Rehberlik Kongresi, 09-11 July, İnonu University, Malatya.

Erkan, S. (2004). Ogretmenlerin Bilgisayara Yonelik Tutumlari Uzerine Bir İnceleme. Kırgızistan-Turkiye Manas Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(6), 141-145.

Esgin, E., Çetinkaya, A., & Agaoglu, M. (2015). Kamu kurumunda kullanicilarin farkli ozelliklerinin e-donusumun kabulune etkilerinin incelenmesi, International Journal of Human Sciences, 12(1), 761-789.

Gerçek, C., Koseoglu, P., Yilmaz, M., & Soran, H. (2006). Ogretmen adaylarinin bilgisayar kullanimina yonelik tutumlarının çesitli degiskenler acisindan incelenmesi, Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 30, 130-139.

Hasançebioglu, T. (2002). Ogretmenlerin Liderlik Stilleri, Bilgisayar Tutumları ve Aralarındaki İliskinin İncelenmesi. M.Sc., Marmara University, Institute of Educational Sciences, İstanbul.

Hoffler, T. N., & Leutner, D. (2007). Instructional animation versus static pictures: A meta-analysis. Learning and instruction, 17(6), 722-738.

Kablan, Z., Topan, B., & Erkan, B. (2013). Sınıf İçi Ogretimde Materyal Kullanımının Etkililik Duzeyi: Bir Meta-Analiz Çalısması. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.

Kadijevich, D. (2000). Gender differences in computer attitude among ninth-grade students. Journal of Educational Computing Research, 22(2), 145-154.

Keser, H. (1991). Egitimde Nitelik Gelistirmede Bilgisayar Destekli egitim ve Ders Yazılımlarının Rolu. Egitimde Nitelik Gelistirme. Egitimde Arayıslar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri. İstanbul: 13-14 Nisan 1991; Kultur Koleji Yayınları, No:1, 178-183.

Knezek, G. A., Sidney, L. R., & P. Scannell. (1988). A Taxonomy for Educational Computing. Educational Technology, 28(3), 15-19, March.

Levine, T., & Donitsa-Schmidt, S. (1998). Computer use, confidence, attitudes, and knowledge: A causal analysis. Computers in human behavior, 14(1), 125-146.

Liu, L., Maddux, C., & Johnson, L. (2004). Computer attitude and achievement: is time an intermediate variable?. Journal of Technology and Teacher Education, 12(4), 593-607.

Lyons, L. C. (1998). Meta - Analysis: Methods of Accumulating Results across Research Domains. Manassas, VA, USA. Retrieved 11 11, 2015, from http://www.lyonsmorris.com/MetaA/macalc/MApaper.pdf

Marcoulides, G. A. (1988). The relationship between computer anxiety and computer achievement. Journal of Educational Computing Research, 4(2), 151-158.

Okursoy, F. G. (2009), Kavram haritaları ogretim stratejisinin ogrenci basarısına etkisi: Bir meta analiz çalısması. M.Sc, Marmara University, Institute of Educational Sciences, Istanbul.

Ozcan, S. (2008). Egitim yoneticisinin cinsiyet ve hizmetiçi egitim durumunun goreve etkisi: bir meta analitik etki analizi, PhD Thesis, Marmara University, Istitute of Educational Sciences, İstanbul.

Ozcan, S., & Bakioglu, A. (2010). Bir meta analitik etki analizi: Okul yoneticilerinin hizmetiçi egitim almalarının goreve etkisi. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 38, 201-212.

Schumacher, P., and Morahan-Martin, J. (2001). Gender, Internet and computer attitudes and experiences. Computers in human behavior, 17(1), 95-110.

Sahin, Ä°. (2010). Curriculum assessment: Constructivist primary mathematics curriculum in Turkey. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 51-72.

Sahin, M. C., & Tekdal, M. (2005). İnternet tabanlı uzaktan egitimin etkililigi: Bir meta-analiz çalısması. Akademik Bilisim Konferansı 2005, Gaziantep.

Sahin, M.C. (2005). Internet tabanli uzaktan egitimin etkililigi: bir meta analiz çalısması, M.Sc., Institute of Social Sciences, Çukurova University, Adana.

Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1-9.

Topçu, P. (2009). Cinsiyetin bilgisayar tutumu uzerindeki etkisi: Bir meta analiz çalısması, M.Sc., Marmara University, Institute of Educational Sciences, İstanbul.

Tsai, M. J., & Tsai, C. C. (2003). Student computer achievement, attitude, and anxiety: The role of learning strategies. Journal of Educational Computing Research, 28(1), 47-61.

TUIK. (2015). 2015 Yılı Hane Halkı Bilisim Teknolojileri Kullanim Arastirmasi Haber Bulteni, Ankara: Turkiye İstatistik Kurumu.

Whitley, B. E. (1997). Gender differences in computer-related attitudes and behavior: A meta-analysis. Computers in Human Behavior, 13(1), 1-22.

Yıldız, N. C. (2002). Verilerin degerlendirilmesinde meta analizi. M.Sc., Marmara University, Institute of Pure and Applied Sciences, İstanbul.