DOI: https://doi.org/10.18844/gjs.v9i2

Published: 2019-11-30

State modification and market mechanism for agroindustrial complex management in the region

Daniyar Kaldiyarov, Daniya Nurmukhankyzy, Sanzhar Kaldiyarov, Olesya Lemechshenko

15-21