Message from Editor

Main Article Content

Prof. Dr. Nilgün Sarp

Abstract

 


Editor Mesajı


 


DeÄŸerli Okuyucular,


 


Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Yeni Eğilimler Dergisi (International Journal of Emerging Trends in Health Sciences - IJETHS) ‘nin ilk sayısını yayınlamış olduğumuz için büyük bir onur duyuyoruz.


 


Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Yeni Eğilimler Dergisi multi-disipliner, hakemli, erişime açık bir dergi olup; sağlık bilimleri alanındaki yeni eğilimler ve konuların sunulması ve tartışılması için bir platform ortaya koymaktadır. Sağlık bilimlerinin tüm alanlarında çalışan profesyoneller ve araştırmacıların sağlık bilimleri alanına katkı koymasını amaçlayan uluslararası bir dergidir. Bunun yanında, sağlık bilimleri ile ilgili özgün araştırmalar ve derleme makaleler yayınlayarak sağlık bilimleri alanındaki güncel eğilimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dergi, hakemlik etiğinin en yüksek standartlarına uymayı hedefleyen dünyanın her yerinden sağlık bilimleri alanına katkı koyan her türlü bilimsel çalışmaya katkıda bulunmayı memnuniyetle karşılar.


 


Bu sayı için dergiye yüklenen 4 (dört) taslak metin hakem sürecinden geçerek alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirme sürecinden geçmiştir. Hakem süreci sonunda 1 (bir) makale seçilerek yayına kabul edilmiştir.


 


Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Yeni Eğilimler Dergisi bu sayıda bir makale yayınlayarak yayın hayatına başlamıştır. Hedefimiz derginin okunurluğunu ve görünürlüğünü arttırarak derginin Web of Science, SCOPUS ve PubMed gibi uluslararası saygın akademik indekslerinde taranmasını sağlamaktır. Bundan dolayı, bu sayının amacı araştırmacılara akademik araştırmalarının sonuçlarını paylaşmalarına katkı koymaktır. Arzu Akcan okul çağındaki çocuklarda kişisel güvenlik konusunu araştırmış ve okul çağındaki çocuklarda kişisel güvenliğin daha çok önemsenmesi gereken bir konu olduğu ve değişen sosyal yapı içerisinde öneminin giderek arttığını vurgulamıştır.


 


Bu sayının yayınlanmasında emeği geçen ve tüm katkı koyan kişilere teşekkürlerimizi sunarız.


 


Saygılarımla,


 


Prof. Dr. Nilgun Sarp


 


Editör

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sarp, P. D. N. (2017). Message from Editor. International Journal of Emerging Trends in Health Sciences, 1(2), I. Retrieved from https://un-pub.eu/ojs/index.php/ijeths/article/view/2776
Section
Articles