DOI: https://doi.org/10.18844/prosoc.v2i6

Published: 2017-04-06

Editorial

Prof. Dr. Kobus Maree

Evaluation of the satisfaction of pre-service educators of Primary Education from their work and faithfulness to their work

Sofia D Anastasiadou, Giannoula S. Floroub, Xristina G. Fotiadouc, Lazaros Anastasiadis

35-41